مدیر فروش

2520 595 0912

مهندس مردانی 2784 176 0912

دفتر مرکزی

8858 4498 021

یساخت قالب بادی

یکی از روشهای ساخت قطعه پلاستیکی و یا حجم های توخالی که دارای ضخامت یکسان هستند مانند بطری نوشابه ،

ظروف شامپو ، ظروف روغن مایع استفاده از روش دمشی یا بادی است.

سه روش برای ساخت قالب بادی وجود دارد:

1- ساخت این قالب به روش فشاری
2- ساخت قالب بادی تزریقی
3- ساخت قالب بادی کششی

ساده ترین نوع قالب سازی استفاده از روش فشاری است . در این روش از دستگاه اکسترودر استفاده می شود.

اکسترودر ماشینی است که به ماده پلاستیکی اولیه برای ساخت قالب فشار وارد می کند تا با فشار در انتهای دستگاه از میان

یک قالب عبور کرده و محصول باریک لوله ای شکل به دست می آید . در خط تولید، ماشینهای اکسترودر برای شکل دهی اولیه

لاستیک و پلاستیک جهت عملیات بعدی و نیز برای شکل دادن به محصولات نهائی مورد استفاده قرار میگیرند.

 

مراحل ساخت قالب بادی به روش فشاری

در مراحل ساخت قالب بادی این لوله در یک قالب قرار می گیرد و هوا از قسمت بالای این قالب یا محفظه به درون این لوله

با فشار تزریق می شود و به همین علت است که این روش روش فشاری نامیده می شود.

با تزریق فشار این ماده پلاستیکی باد کرده و به دیواره قالب می رسد و شکل می گیرد.

از مزایای ساخت این نوع قالب این است که می توان اشکال پیچیده و با هر طرحی را ایجاد نمود.

در این روش دیواره محصول نازک تر و دارای درخشندگی بیشتر می شود.

اما ابتدا و انتهای بطری یا ظروف تولید شده ضخامت بیشتری دارند که این خود باعث کاهش نفوذ رطوبت و گازهای مضر

مانند کربن دی اکسید در آن می شود. از این رو از این روش در تولید ظروف پلاستیکی مواد غذایی استفاده می شود.

تمامی مراحل ساخت قالب های مختلف در گروه صنعتی برزین توسط دستگاههای CNC انجام می شود.

که موجب افزایش سرعت و دقت کار می شود. ساخت این قالب به روش تزریقی ساده ترین شکل است.

محصولات دیگر