دستگاه پرکن تمام اتومات تری بلوک | خط تولید بطری آب معدنی

دستگاه تمام اتومات تری بلوک

دستگاه تری بلوک با قابلیت شستشو بطری و پرکن و در بندی اتومات در که از آن در خط تولید بطری آب معدنی نیز استفاد می شود و از در سایر صنایع به منظور بطری سازی استفاده می شود. گروه صنعتی کارسان پایا تولید کننده خط تولید بطری آب معدنی و تولید کننده دستگاه پرکن یا دستگاه تمام اتومات تری بلوک می باشد.

مصرف برق دستگاه تمام اتومات تری بلوک

مصرف برق دستگاه پرکن یا دستگاه تمام اتومات تری بلوک 8KW می باشد.

آب مصرفی دستگاه پرکن یا دستگاه تمام اتومات تری بلوک

آب مصرفی دستگاه تری بلوک 35 Lit/min می باشد.

سرعت ماشین دستگاه پرکن 2500 الی 10000 ظرف یا بطری در ساعت می باشد.

حجم ظرف دستگاه تمام اتومات تری بلوک 250 الی 2250 میلی لیتر می باشد.

ارتفاع ظرف هایی که در دستگاه پرکن یا تری بلوک جا می گیرد برابر است با 120 الی 330 میلیمتر .

قطر ظرف در دستگاه تمام اتومات پرکن 50 الی 104 میلیمتر می باشد.

دستگاه تمام اتومات تری بلوک شستشو ظروف را بصورت تمام خودکار انجام می دهد. دستگاه پرکن بطری بصورت کاملا خودکار عمل پرکن را انجام می دهد. دربندی در در ستگاه پرکن خودکار می باشد. گروه صنعتی کارسان پایا دستگاه تمام اتومات تری بلوک را با بهترین کیفیت و قیمت برای شما صنعتگران ایرانی تولید می کنند.

برای سفارش ماشین برچسب زنی با شماره 44981577 – 021 تماس حاصل فرمایید.